Ζωηρά παιδιά και πώς να πειθαρχήσουν!

 

6a26c5509895527a123a2ba48bddf671.jpg

ΔΙΔΑΞΤΕ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ.

Πειθαρχία ( για όσους έχουν παρεξηγήσει τον ορισμό):

Σημαίνει την παροχή καθοδήγησης,ενθάρρυνσης και τη θέσπιση δίκαιων ορίων. Επιπλέον, σημαίνει ότι δίνουμε ένα καλό παράδειγμα.

Κάτι που αξίζει να θυμάστε:

Τα παιδιά των οποίων οι γονείς θέτουν σταθερά όρια, μεγαλώνουν αναπτύσσοντας μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση σε σύγκριση με τα παιδιά που τους επιτρέπεται να συμπεριφέρονται όπως τους αρέσει, και ιδιαίτερα με επιθετικότητα. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να προσφέρεται στα νεαρά άτομα κάποια ελευθερία επιλογής, πάντοτε μέσα σε λογικά πλαίσια.

 


Ακολουθούν κάποια tips για όσους γονείς έχουν ζωηρά και ατίθασα παιδιά, τα οποία, μεγαλώνοντας, γίνονται μικροί «επαναστάτες» και δυσκολεύουν όχι μόνο τη ζωή των γονιών και των οικείων αλλά όταν βρεθούν σε ένα μεγαλύτερο κοινωνικό περίγυρο, και τη ζωή των υπολοίπων.

Αντί να μαλώσετε το παιδί σας, ενισχύστε το θετικά, ανταμείψτε την καλή συμπεριφορά και μάθετέ του τα όρια.

 1. Θετική ενίσχυση

Αν μέχρι τώρα αντιδρούσατε στην κακή συμπεριφορά (με θυμό ή με άλλο τρόπο) και αγνοούσατε σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της καλής συμπεριφοράς, είναι καιρός να αντιστρέψετε τις αντιδράσεις σας και να αρχίσετε να αγνοείτε την κακή συμπεριφορά, όσο αυτό είναι εφικτό, και να ανταμείβετε την καλή.

Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, οι ενισχυτές όπως οι περιποιήσεις, οι αγαπημένες δραστηριότητες, ο έπαινος και η ενθάρρυνση πρέπει να ακολουθούν αμέσως (να δίνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά χρονικά) μετά την επίδειξη μιας επιθυμητής συμπεριφοράς του παιδιού. Όταν στρέφουμε την προσοχή μας στην επιτυχία γενικά, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τον έπαινο και την ενθάρρυνση, παρά αν κάνουμε κάποια ευνοϊκά σχόλια μόνο όταν,για παράδειγμα, το παιδί κάνει κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό.


 1. Ο κανόνας της προσοχής, έπαινος-αγνόηση

Ο κανόνας της προσοχής δηλώνει ότι ένα παιδί θα αναζητήσει την προσοχή των άλλων, ειδικά των γονέων. Σε γενικές γραμμές έχουμε τα εξής:

 •  Αποδεκτή συμπεριφορά + ενίσχυση = περισσότερο αποδεκτή συμπεριφορά  (ανταμοιβή)
 • Αποδεκτή συμπεριφορά + μη ενίσχυση = λιγότερο αποδεκτή συμπεριφορά
 • Μη αποδεκτή συμπεριφορά +ενίσχυση = περισσότερο μη αποδεκτή συμπεριφορά
 • Μη αποδεκτή συμπεριφορά + μη ενίσχυση = λιγότερο μη αποδεκτή συμπεριφορά

 Είναι αυτονόητο ότι εάν τα παιδιά αγαπούν, εμπιστεύονται και σέβονται τους γονείς τους, με άλλα λόγια ταυτίζονται μαζί τους, η επιθυμία τους να τους ευχαριστήσουν, κατά κανόνα, καθιστά τις αμοιβές και τις κυρώσεις των γονέων πολύ ισχυρές. Η στοργή , επομένως, αποτελεί μια πολύ καλή τροφοδότηση για τη μάθηση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Τα προηγηθέντα                       Η συμπεριφορά                         Οι συνέπειες

Α) ο Γιάννης ήθελε               Ο Γιάννης κλοτσούσε               Ο μπαμπάς αγνόησε

να πάει στο πάρκο.               και φώναζε, κάθισε                  την έκρηξή του.

Ο μπαμπάς είπε ότι               στο πάτωμα και                         Τελικά, ο Γιάννης

δεν υπήρχε χρόνος                 τσίριζε.                                     ηρέμησε και άρχισε να

πριν το φαγητό.                                                                       παίζει.

 

Β) Η Ελένη έτρωγε               Κατέβαινε συνεχώς από             Η μαμά, μετά από μια

το πρωινό της                        την καρέκλα της                         προειδοποίηση,

                                                                                                   μάζεψε το πρωινό και

                                                                                                   η Ελένη έφυγε

                                                                                                   πεινασμένη

 

 


 

Όπως ακριβώς η συμπεριφορά που ενισχύεται έχει την τάση να επαναλαμβάνεται, με τον ίδιο τρόπο και η συμπεριφορά που δεν ενισχύεται, όπως το παράδειγμα με τον Γιάννη ή τιμωρείται όπως με την Ελένη, τείνει να σταματάει. Με την ανταμοιβή δεν αναφερόμαστε απαραίτητα σε υλικά αντικείμενα ή όταν χρησιμοποιούμε την τιμωρία, δεν υπονοούμε πράγματα που αναφέρονται στη σκληρή τιμωρία. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να δουν ότι ορισμένες συμπεριφορές προκαλούν επιθυμητές συνέπειες (π.χ. έπαινος, αποδοχή, εκτίμηση, δώρα, προνόμια) στην κοινωνική ζωή, ενώ άλλες μορφές συμπεριφοράς όχι.


 

3. Απομάκρυνση από την θετική ενίσχυση (Timeout)

H διακοπή της θετικής ενίσχυσης έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μία αποτελεσματική ποινή. Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί μία αποτελεσματική ποινή. Η μέθοδος αυτή έχει σκοπό να ελαττώσει τη συχνότητα της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, εξασφαλίζοντας ότι θα συνοδεύεται από μείωση των ευκαιριών για απόκτηση ενισχυτών ή προνομίων. Στην πράξη, είναι καλύτερο να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο είδη απομάκρυνσης.

 • Απομάκρυνση από την δραστηριότητα,όπου απλώς απαγορεύεται στο παιδί να ασχοληθεί με κάποια ευχάριστη δραστηριότητα, ωστόσο του επιτρέπεται να την παρατηρήσει- για παράδειγμα, επειδή έχει συμπεριφερθεί με άσχημο τρόπο, ζητείται από το παιδί να μείνει έξω από το παιχνίδι.
 • Απομάκρυνση από τον χώρο,όπου το παιδί απομονώνεται κοινωνικά, στην άλλη άκρη του δωματίου σε μια καρέκλα ( για ζωηρά παιδιά) ή στο χωλ (σε κάποιο μέρος που δεν προκαλεί ευχαρίστηση στο παιδί αλλά ούτε το τρομάζει.

Η απομάκρυνση μπορεί να διαρκέσει από τρία έως πέντε λεπτά.

Είναι σημαντικό να αντισταθμίζουμε την απομάκρυνση με θετική προσοχή ( προσοχή, έπαινο, επιπρόσθετη επαφή) . Τα καλύτερα αποτελέσματα τα έχουμε όταν χρησιμοποιούμε και έπαινο και απομάκρυνση.


 

 1. Κόστος αντίδρασης.

Η χρήση των μεθόδων του κόστους αντίδρασης περιλαμβάνει κάποια ποινή ή πρόστιμο που επιβάλλεται όταν το παιδί αποτυχαίνει να ολοκληρώσει κάποια επιθυμητή αντίδραση.

Π.χ. αν δεν κάνει τις ασκήσεις της δεν θα δει τηλεόραση.


 

 1. Φυσικές συνέπειες.

Εάν διασφαλίσετε (μέσα σε ασφαλή όρια) ότι το παιδί θα μπορεί να υποστεί τις συνέπειες των πράξεων του, θα έχετε έναν αποτελεσματικό τρόπο αλλαγής της συμπεριφοράς. Αν ένα παιδί μεταχειρίζεται με άγριο τρόπο κάτι που του ανήκει (π.χ. το σπάει), τότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μάθει να είναι προσεχτικό, αφού πρέπει να μείνει χωρίς αυτό. Αν πάντα αντικαθιστάτε το παιχνίδι, το παιδί είναι πιθανό να συνεχίσει να είναι καταστροφικό.

 

Τι μπορείτε να κάνετε όταν αγνοούνται τα όρια.

 Αγνοώντας με σύνεση τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές

Μη λαμβάνετε καθόλου υπόψη σας τις βρισιές, τα αγενή σχόλια και τις διαμαρτυρίες του παιδιού

 • Αδιαφορήστε για τα ξεσπάσματα, τις φωνές και τα ουρλιαχτά, όταν αυτό είναι δυνατό, αφήνοντας έτσι το παιδί σας χωρίς ακροατήριο.
 • Συνεχίστε την εργασία σας. Για παράδειγμα βάλτε σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα για να μην ακούγονται τα ξεσπάσματα του παιδιού.
 • Αν είναι πραγματικά σημαντικό να πειθαρχήσει το παιδί σας, δείξτε του ότι εννοείτε αυτό που λέτε, σταθείτε από πάνω του και επαναλάβετε την απαίτηση σας με υψηλό και σταθερό τόνο φωνής( όχι ουρλιάζοντας) και με έντονο βλέμμα. Δεν είναι κακό να δείχνετε πραγματικά θυμωμένοι.

 


Δίνοντας οδηγίες και κάνοντας υποδείξεις:

 

 • Κάντε υποδείξεις διατυπωμένες με συντομία και σαφήνεια.
 • Κάντε μια υπόδειξη κάθε φορά.
 • Χρησιμοποιείστε οδηγίες που καθορίζουν με σαφήνεια την επιθυμητή συμπεριφορά.
 • Να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες και να χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες για την κάθε ηλικία.
 • Δεν είναι καλό να χρησιμοποιείτε απαγορευτικές εντολές του τύπου «μη». Χρησιμοποιείστε εντολές του τύπου «κάνε».
 • Κάντε ευγενικά τις υποδείξεις.
 • Μη δίνετε περιττές οδηγίες.
 • Μην απειλείτε τα παιδιά.
 • Χρησιμοποιείτε τις υποδείξεις του τύπου « όταν…..τότε…»( όταν τακτοποιήσεις το δωμάτιό σου, τότε μπορείς να βγεις έξω να παίξεις.)
 • Δώστε στα παιδιά το δικαίωμα επιλογής όποτε αυτό είναι δυνατόν.
 • Δώστε στα παιδιά πολλές ευκαιρίες για να συμμορφωθούν.
 • Επαινέστε την συμμόρφωση ή τηρήστε τις ανάλογες συνέπειες για τη μη συμμόρφωση.
 • Οι προειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις σας πρέπει να είναι χρήσιμες.
 • Υποστηρίξτε τις υποδείξεις που κάνει ο σύντροφός σας.

 

πηγή: ΚΔΑΥ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s