ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ

Μαθησιακές δυσκολίες 

ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ

05ab9c7c2f52e63ec544e1fc479fce13

Με την ιδιότητα της δασκάλας μπορώ να πω με σιγουριά αυτό που επιβεβαιώνουν και τα στατιστικά στοιχεία, ότι δηλαδή τα κορίτσια εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις στα μαθηματικά στο σχολείο. Είναι όμως αυτό μια ένδειξη για να αρχίσουμε να ανησυχούμε, σχετικά με το αν το παιδί μας έχει δυσαριθμησία; Διαβάστε τα παρακάτω και θα βοηθηθείτε αρκετά στο να σας απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα ειδικά  όσοι γονείς προσπαθείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να κατανοήσουν μαθηματικές έννοιες και δυσκολεύονται!

Τι είναι η δυσαριθμησία;

Η δυσαριθμησία περιγράφεται ως δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, που είναι  υπεύθυνη για την ανεξήγητη δυσκολία, που παρουσιάζουν ορισμένα άτομα στην απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων.

Αναπτυξιακή δυσαριθμησία και Επίκτητη δυσαριθμησία.

Με τον όρο αναπτυξιακή δυσαριθμησία αναφερόμαστε σε άτομα σχολικής ηλικίας (μαθητές) που για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή και αποκτούν μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Ο όρος αναπτυξιακή σημαίνει απλώς ότι το παιδί δεν αποκτά εύκολα μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες και το πρόβλημα συνδέεται με την ποιότητα της αρχικής του μάθησης. Ο όρος αυτός σημαίνει ακόμη, ότι το σύνδρομο της δυσαριθμησίας είναι μία μαθηματική διαταραχή γνωστικού χαρακτήρα, που παρατηρείται κατά την περίοδο της ανάπτυξης του ατόμου. Σημαίνει, επιπλέον, ότι οι επιδόσεις του παιδιού στα Μαθηματικά υπολείπονται κατά πολύ του νοητικού του δυναμικού. Ο Όρος δυσαριθμησία ή dyscalculia έχει καθιερωθεί στην ελληνική και στη διεθνή βιβλιογραφία γιατί απεικονίζει με συνοπτικό και απλό τρόπο τις σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού στα Μαθηματικά.. 

Η επίκτητη δυσαριθμησία  αφορά άτομα που έχουν μάθει Μαθηματικά, αλλά αργότερα, κατά την παιδική ή εφηβική ή πιο συχνά κατά την ενήλικη ζωή χάνουν αυτή την ικανότητά τους και αυτό οφείλεται σε κάποια επίκτητη διαταραχή που συνδέεται με κάποια βλάβη στον εγκέφαλο.

Χαρακτηριστικά παιδιών με δυσαριθμησία:

 • Ελαττωματική οπτικο-χωρική αντίληψη και οργάνωση
 • Καλές ακουστικές ικανότητες και πρώιμη ομιλία.
 • Υψηλό αναγνωστικό επίπεδο, με την έννοια της αποκωδικοποίησης των γραπτών συμβόλων,αλλά συνήθως με περιορισμένη κατανόηση του κειμένου.
 • Διαταραγμένη εικόνα σώματος.
 • Δυσκολίες στον οπτικο-κινητικό συντονισμό, που μπορεί να φτάνει μέχρι τη δυσγραφία.
 • Έλλειψη κοινωνικής ενσυναισθησίας, δηλαδή σωστά αναπτυγμένης ικανότητας για εκτίμηση κοινωνικών καταστάσεων και αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων.
 • Υψηλότερες επιδόσεις στα λεκτικά παρά στα μη λεκτικά μέρη των δοκιμασιών.

Όσον αφορά τις καθαρά μαθηματικές δεξιότητες, τα παιδιά με δυσαριθμησία παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στους παρακάτω τομείς σε διάφορους βαθμούς:

 • Στο σχηματισμό ενός προς ένα αντιστοιχίσεων.
 • Στη σύνδεση των συμβόλων των αριθμών με τις ποσότητες που αντιπροσωπεύουν.
 • Στη σύνδεση των ακουστικών και οπτικών συμβόλων των αριθμών.
 • Στην κατανόηση της τακτικής και της απόλυτης διάστασης των αριθμών.
 • Στην κατανόηση των σχέσεων μέρους-όλου.
 • Στην κατάκτηση της έννοιας της διατήρησης της ποσότητας.
 • Στην εκτέλεση των πράξεων.
 • Στην κατανόηση και διάκριση των συμβόλων των πράξεων.
 • Στην κατανόηση της σημασίας της συγκεκριμένης θέσης και ακολουθίας των αριθμητικών ψηφίων στο χώρο (θεσιακή αξία).
 • Στη συγκράτηση και χρήση των αλγορίθμων.
 • Στις μετρήσεις μεγεθών, ποσοτήτων, όγκων.
 • Στην ανάγνωση χαρτών και γραφικών παραστάσεων. 
 •  Στην εκπόνηση σωστών σχεδίων για την επίλυση προβλημάτων.

Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσαριθμησία:

Κανονική ή και πάνω από το μέσο όρο γλωσσική ανάπτυξη, καλή οπτική  μνήμη γραπτών λέξεων, πιθανή ποιητική ικανότητα,ικανοποιητική επίδοση σε σχολικά αντικείμενα που δεν απαιτούν υψηλές μαθηματικές ικανότητες.

Δυσκολίες με τις έννοιες και τις δεξιότητες του χρόνου και του προσανατολισμού, που ίσως οδηγούν σε μόνιμη ασυνέπεια σε ραντεβού και κοινωνικές
εκδηλώσεις. Δυσκολίες με την ανάκληση χρονοδιαγραμμάτων και γεγονότων με συγκεκριμένη ακολουθία.

Αδυναμίες στη μνήμη προσώπων. Λάθη στην ανάκληση ονομάτων και σύγχυση ονομάτων που αρχίζουν με το ίδιο γράμμα.

Ιδιαίτερες δυσκολίες με τον οικονομικό προγραμματισμό και τη χρήση των χρημάτων, που μπορεί να οδηγούν σε σημαντικά λάθη στις οικονομικές συναλλαγές (πληρωμές, ρέστα, φόροι, φιλοδωρήματα)

Παραλείψεις, προσθέσεις, αντιμεταθέσεις,αντικαταστάσεις κατά τη γραφή και την ανάγνωση των αριθμών.

Αντιφατικά αποτελέσματα στις τέσσερις αριθμητικές πράξεις. Φτωχή ικανότητα νοερής εκτέλεσης πράξεων.

Αδυναμία κατανόησης και ανάκλησης μαθηματικών εννοιών, κανόνων, τύπων, αλγορίθμων. Μεγάλη δυσκολία στην απομνημόνευση βασικών αριθμητικών δεδομένων (η επίδοση από μέρα σε μέρα ποικίλλει).

Δυσκολίες στο σχηματισμό εσωτερικής νοητικής αναπαράστασης αναλογικών ρολογιών, τοποθεσιών, χαρτών, διαρρύθμισης εσωτερικών χώρων, με συνήθη αποτελέσματα την απώλεια αντικειμένων ή του προσανατολισμού και την «αφηρημάδα».

Πιθανές δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών της μουσικής, στην ανάγνωση μουσικού κειμένου και στην εκμάθηση των κινήσεων για το παίξιμο μουσικού οργάνου.

Πιθανές δυσκολίες στο μυοκινητικό συντονισμό, με αποτέλεσμα χαμηλή επίδοση σε δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός ή ο χορός.

Δυσκολίες στην παρακολούθηση και πολύ περισσότερο στην καταγραφή της διακύμανσης του αποτελέσματος σε αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Όταν συμμετέχει σε παιχνίδι, χάνει συχνά τη σειρά του/της και δεν μπορεί να αναπτύξει στρατηγικό σχεδιασμό για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου,όπως απαιτείται για παράδειγμα στο σκάκι. 

Πηγή: Παγώνη Ηλέκτρα (δασκάλα ειδικής αγωγής)

Advertisements