Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

4c6b1af5b7fd597a51b989c297ace03b

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών και δεν αφορά σε κάθε περίπτωση στην συνολική επίδοση του παιδιού στο σχολείο αλλά μπορεί να εντοπίζεται στα σημεία.

Ένα παιδί μπορεί να συγκεντρώνει χαρακτηριστικά σε μία ή περισσότερες κατηγορίες της μαθησιακής διαδικασίας και τα οποία παραπέμπουν σε μαθησιακή δυσκολία.

Οι δυσκολίες γίνονται πιο έντονα αντιληπτές με την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό σχολείο. Εφόσον το παιδί δεν παρουσιάσει προηγούμενα δείγματα δυσκολιών, προτείνεται να δίνεται ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών προσαρμογής στα νέα δεδομένα κάθε διδακτικής βαθμίδας. Αν όμως, οι δυσκολίες συνεχίσουν να επιμένουν, τότε κρίνεται σκόπιμη η αξιολόγηση από ειδικούς επιστήμονες, προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Παρ’ όλο που υπάρχει η τάση οι μαθησιακές δυσκολίες να συσχετίζονται με τα κατεξοχήν σχολικά μαθήματα όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία, η γραφή, τα μαθηματικά, δείγματα για την πρώιμη ανίχνευση μπορεί να υπάρχουν ήδη από την προσχολική ηλικία.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η άμεση αξιολόγηση από ειδικούς έτσι ώστε πάνω απ’ όλα, με την κατάλληλη παρέμβαση, να διασφαλιστεί η αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση των παιδιών. Όταν τα παιδιά λαμβάνουν εξειδικευμένη παρέμβαση οι δυσκολίες τους βελτιώνονται αισθητά και τα ίδια νιώθουν ικανά.

Δf99b59f2c716b5e606da47800552d5a9υσλεξία.

Η δυσλεξία είναι η πιο δημοφιλής από τις λεγόμενες μαθησιακές δυσκολίες, την οποία χαρακτηρίζουνσυμπτώματα, όπως δυσχέρεια στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στη γραφή, στον προφορικό λόγο και μερικές φορές στην ακουστική ικανότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, η δυσλεξία                                                             φαίνεται να είναι κληρονομική μαθησιακή                                                                    δυσκολία.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Αμερικής (National Institute of Health in U.S.A.) περίπου 15% του πληθυσμού έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία, κυρίως με συμπτώματα στη γραφή και την ανάγνωση. Η ίδια κατάσταση εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες, χώρες αλλά και σε όλα τα κοινωνικο – οικονομικά στρώματα. Η δυσλεξία ΔΕΝ είναι ασθένεια, αλλά μια διαφορετικότητα στη δομή του εγκεφάλου, η οποία χρειάζεται έναν διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας. Τα άτομα μεδυσλεξία είναι χαρισματικά και πολύ παραγωγικά. Επίσης, σύμφωνα με καινούργιες μελέτες η νοημοσύνη δεν έχει σχέση με τη δυσλεξία.

Πώς θα καταλάβω αν το παιδί μου έχει δυσλεξία; Ποια είναι τα συμπτώματα;

Δείτε τις παρακάτω ερωτήσεις – σχετίζονται με Μαθησιακές Δυσκολίες – και αν οι περισσότερες απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις είναι «Ναι», τότε θα ήταν καλό να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για να γίνει τεστ δυσλεξίας και περαιτέρω διάγνωση.


Για όλες τις ηλικίες

 • Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που να είχε δυσκολία στη γραφή ή στην ανάγνωση;
 • Υπάρχει δυσκολία στην πραγματοποίηση τριών εντολών στη σειρά;
 • Άργησε το παιδί σας να μιλήσει ή να μιλήσει καθαρά;
 • Φαίνεται έξυπνο σε κάποιες δραστηριότητες ενώ «μπλοκάρει» σε κάποιες άλλες;

Ηλικίες 6-11

 • Κάνει ανάγνωση με αργό ρυθμό ή με κομπιάσματα ή χωρίς να σταματάει στα σημεία στίξης;
 • Έχει δυσκολία στην ορθογραφία ακόμα και όταν αντιγράφει;
 • Αντιστρέφει γράμματα ή αριθμούς; (π.χ. 9 αντί 6, 15 αντί 51, κια αντί και)
 • Αντικαθιστά ή παραλείπει γράμματα;
 • Γράφει ή διαβάζει την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους στο ίδιο κείμενο;
 • Έχει έλλειψη συγκέντρωσης όταν μελετάει;
 • Έχει δυσκολία στην κατανόηση της διαδοχής και του χρόνου (ώρες, ημέρες κλπ);
 • Μπερδεύει το αριστερό με το δεξί;
 • Δεν θυμάται την προπαίδεια;
 • Απαντάει σε ερωτήσεις προφορικά αλλά δυσκολεύεται να τις γράψει;
 • Είναι αδέξιο στις κινήσεις του γενικά;
 • Έχει δυσκολία να ξεχωρίσει ήχους όπως β-δ ή θ-δ;

Ηλικίες 12-18

 • Όταν κάνει ανάγνωση κειμένου, διαβάζει με ανακρίβεια;
 • Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη;
 • Έχει δυσκολία στο να κρατάει σημειώσεις ή να αντιγράφει;
 • Έχει δυσκολία στο σχεδιασμό και γράψιμο μιας έκθεσης, μιας επιστολής ή μιας αναφοράς;

Αυτά είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα «σημάδια» (ή και συμπτώματα), ότι ένα παιδί ή έφηβος μπορεί να έχει δυσλεξία. Η πρώιμη ανίχνευση της δυσλεξίας είναι υψίστης σημασίας για το μέλλον των παιδιών, επειδή μας επιτρέπει να οργανώσουμε έγκαιρα θεραπευτικά προγράμματα, να στηρίξουμε ψυχολογικά τα παιδιά και τις οικογένειες και να προλάβουμε τυχόν σοβαρότερες συνέπειες. Όμως ακόμα και ένα παιδί 11-12 χρόνων (και πάνω) μπορεί να επωφεληθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από το θεραπευτικό πρόγραμμα.

Στο Παιδαγωγικό Κέντρο, στόχος μας είναι η έγκαιρη διάγνωση της δυσλεξίας μέσω κατάλληλων τεστ, έτσι ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για το παιδί. Καθοδηγούμε τους γονείς για τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν, ερχόμαστε σε επαφή με το σχολικό περιβάλλον εφόσον χρειαστεί με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν πιο σύντομη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

πηγή: paidagogiko.gr

Advertisements